Receptionen är bemannad varje vardag mellan
kl 8.00 och 12.00 och mellan kl 12.30 och
15.30.

Adressen till Tornhusets reception är:

Åvägen 20
412 51 Göteborg
Telefon: 031-40 96 60
Fax: 031-335 96 60
Bankgiro:127-7060

Mailadress:Receptionen