Kampanilen, som ritades av arkitekt Arvid Bjerke,
uppfördes 1923. Initiativtagare till denna vackra
byggnad var direktören för Tomtens fabriker,
Erik Magnus.

Gustav Olsson i Ystad har gjutit de fem malm-
klockorna.

Det karaktäristiska klocktornet är en originell
skapelse, berömd genom bl a professorn i
konsthistoria, Andreas Lindblom, en gång
Nordiska Museets och Skansens styresman.

På den största klockan finns inskriptionen
"Till idogt arbete, lycka och glädje manar min
malmklang".

Än idag ljuder varje dag kl 09.00, kl 12.00 och
kl 17.00 korta melodier komponerade av Wilhelm
Stenhammar.

Byggnaden är Q-märkt.